خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

ا تحادها بسیار زیاد هستند ............ریاضی نهم

  تحادها بسیار زیاد هستند اما چند اتحاد اصلی که پایه‌ی اتحادهای دیگر هستند بدین قرارند:

  مربع دو جمله ای

  (a+b)^2=a^2+2ab+b^2\\,\\!
  (a-b)^2=a^2-2ab+b^2 \\,\\!

  مربع سه جمله‌ای

  (a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc \\,\\!

  مکعب مجموع دو جمله

  (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \\,\\!

  مزدوج

  (a-b)(a+b)=a^2-b^2 \\,\\!

  اتحاد جمله مشترک

  (x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab \\,\\!

   مجموع و تفاضل مکعبات دوجمله

  (a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3 \\,\\!
  (a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3 \\,\\!

   

   اویلر(اولر)

  (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)=a^3+b^3+c^3-3abc \\,\\!

   اتحاد لاگرانژ

  (a^2+b^2)(x^2+y^2)=(ax+by)^2+(ay-bx)^2 \\,\\!

  نیوتونی

  (a+b)^n=\\binom{n}{0}a^nb^0+\\binom{n}{1}a^{n-1}b^1+\\dots+\\binom{n}{n}a^0b^n

  این مطلب تا کنون 11 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : جمله ,
  ا تحادها بسیار زیاد هستند ............ریاضی نهم

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده